معصومه، امام رضا، معصومه، امام رضا

ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

معصومه، امام رضا، معصومه، امام رضا
هیبت هر دلی به عزته
عزت هر کسی به همته
همتش بسته به معرفته
معرفت پلی به زیارته
زیارت وصل به شهادته
شهادت قسمت نیست یه دعوته

1399/04/02
|
17:11
دسترسی سریع