عزا عزاست امشب

شهادت امام جواد علیه السلام

عزا عزاست امشب، شب عزاست امشب
صاحب عزا مردم، امام رضاست امشب
عزا عزاست امشب، شب عزاست امشب
صاحب عزا مردم، امام رضاست امشب
عزای پسر سلطان سیاه پوش همه ایران
قرار همه عزادارا تو صحن شاه خراسان

1399/04/30
|
13:56
دسترسی سریع