دکتر حسینعلی بای

حوزه تخصصی:

کارشناس فقه و حقوق

دکتر حسینعلی بای متولد سال 1351 در شهر رامیان است. ایشان در دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه تحصیل می‌کند و علاوه بر تحصیلات حوزوی، دانشجوی دکترای حقوق نیز می‌باشد.
دکتر بای مدیر گروه مطالعات فقهی حقوقی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

تألیفات:
- کتاب بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه‌ای
- 4 مقاله علمی پژوهشی
- چندین مقاله علمی ترویجی
- مشارکت در تألیف چند جلد کتاب پرسمان فقهی
- مشارکت در تدوین چند جلد مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری

دکتر بای بیش از 5 سال است که به تناسب در برنامه‌های «فقه پویا» و «فقه و زندگی» با رادیو معارف همکاری داشته‌اند.

دسترسی سریع