دو انتصاب جدید در رادیو معارف

دكتر مسعود كاویانی مدیر شبكه رادیویی معارف، احكام انتصاب مدیران جدید رادیو معارف را صادر كردند.

1402/09/14
|
16:04

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، طی احكام جداگانه ای از سوی دكتر مسعود كاویانی - مدیر شبكه رادیویی معارف - ، حجت الاسلام سید احمد بابایی چگینی بعنوان سرپرست واحد نظارت و آقای اكبر طالبی نیا بعنوان سرپرست گروه فقه و اندیشه این رسانه دینی منصوب شدند.

دسترسی سریع