درخشش رادیو معارف در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی

معاون صدای رسانه ملی از برترین های حوزه زبان و ادبیات فارسی تقدیر کرد

1399/07/02
|
15:51

به گزارش روابط عمومی رادیومعارف دکتر حمید شاه آبادی _معاون صدای رسانه ملی_ طی مراسمی از برنامه سازان رادیو در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی تقدیر و تشکر کرد
در این مراسم محمد جوادی، تهیه کننده برنامه "مهربان باشیم" برای بخش " ادبستان " شایسته تقدیر و تحسین شد
گفتنی است برنامه" مهربان باشیم" جنگ صبحگاهی این رسانه دینی است که هر روز ساعت 6:45 به طور زنده از رادیو معارف به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع