ادامه روند فعلی پیری جمعیت نگران كننده است

رییس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر گفت: ادامه روند فعلی پیری جمعیت نگران كننده است و اگر امروز به فكر نباشیم 20 تا 30 سال آینده یك سوم جمعیت كشور سالمند خواهند شد.

1401/09/12
|
08:52

دكتر حسن ملكی‌زاده در نشست قرارگاه تعالی جمعیت دانشگاه علوم پزشكی بوشهر افزود: در بحث جمعیت در سطح ملی و استانی چند موضوع مورد بررسی قرار گرفته اما مقوله‌ای كه به صورت ویژه باید دیده شود پیوست‌هایی است كه اهمیت آن كمتر از خود طرح نیست.
وی با اشاره به اینكه جوانی جمعیت جزء مقوله‌های مورد تاكید مقام معظم رهبری است تصریح كرد: نقش و جایگاه جمعیت جوان در پیشبرد اهداف كشور بسیار مهم و تاثیرگذار بوده و نباید اجازه دهیم جمعیت كشور رو به سالمندی برود. خانواده‌ها نباید از تاثیر فضای مجازی بر تربیت فرزندان خود غافل شوند.
ییس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر بیان داشت: خانواده ها نباید از نقش فضای مجازی در تربیت فرزندان خود غافل شوند زیرا فضای مجازی جای خود را در بین فرزندانمان باز كرده و باید نسبت به مطالبی كه به آنان داده می‌شود دقت شود.
دكتر ملكی‌زاده به نگرانی‌های مقام معظم رهبری در خصوص كاهش نرخ رشد جمعیت و پیری جمعیت در سال‌های آینده اشاره كرده و تاكید كرد: تفاوت‌های زیادی بین نسل‌های گذشته و نسل جدید بوجود آمده كه دغدغه بسیاری از مسئولین بوده و باید در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و برای اصلاح آن اقداماتی صورت گیرد.

دسترسی سریع