اهانت كنندگان به قرآن كریم بزرگترین مجرمان تاریخ هستند

دفتر آیت الله بشیر نجفی از مراجع نجف اشرف در خصوص اهانت به مقدسات مسلمانان در آتش زدن قرآن كریم در سوئد بیانیه صادر كرد.

1401/11/08
|
13:53

متن بیانیه به شرح زیر است:
به دولت و ملت سوئد...
آنچه این روزها از اهانت و جسارت برخی از جاهلان و دشمنان حق به قرآن كریم و بزرگان دین شاهد بودیم، مایه شرمساری است. لذا ما تذكراتی را برای دولت و ملت سوئد گوشزد می كنیم:
اول: اهانت و تجاوز به احساسات میلیون ها بشر هیچ ارتباطی با حقوق بشر و آزادی آن ندارد و عقلا معتقدند كه آزادی بیان در گروه احترام به دیگران است.
دوم: بارها آتش زدن كتاب ها برای بشریت اتفاق افتاده است، امّا ما اینجا به ملت های (متمدن) متذكر می شویم كه این حادثه بدترین دوره در تاریخ تمدن ها است و كسانی كه مرتكب آن می شوند، بزرگترین مجرمان تاریخ هستند.
سوم: آتش زدن نماد عزّت و كتاب مقدس یك قوم، اعلام جنگ علیه آنهاست و آن یك اقدام وحشیانه است كه در چارچوب اقدامات تروریستی به شمار می رود.
چهارم: آنچه موجب دردمندی بیشتر ما می شود، این است كه این اقدام ناپسند با انگیزه ای سیاسی انجام گرفته و با بدترین سوء استفاده و زشت ترین شیوه همراه بوده است.
پنجم: بدون شك سوئد با اهانت به نماد های حاكمیتی مثل پرچم و سفارتها و غیر آن مخالف است، پس چگونه اهانت به بزرگترین نماد مسلمانان را می پذیرد.
ولا حول ولا قوّة إِلّا باللّه العلیّ العظیم.

دسترسی سریع