دولت های اسلامی، نسبت به قرآن و مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و سیاسی آن غیرت داشته باشند

آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای از دولت های اسلامی خواست نسبت به قرآن غیرت داشته باشند.

1401/11/08
|
13:53

آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای از دولت های اسلامی خواست نسبت به قرآن غیرت داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ای دولت های مسلمان
آتش زدن نسخه ای از قرآن شریف، جنایت بزرگی بود و دولت های متشكل از اشخاص مسلمان در كشور های اسلامی این حادثه كه در سوئد رخ داده را محكوم كردند كه از این میان برخی كشور عادی ساز روابط با اسرائیل و برخی عادی ساز نبودند.
هیچ كدام از دولت های كشور های اسلامی نسخه ای از قرآن كریم را آتش نزدند یا برای این اقدام اجازه ندادند، امّا چه بسیار از این دولت كه حقایق قرآنی را در زندگی جامعه مسلمان می سوزانند و با اعتقادات و مفاهیم، احكام، شیوه، نظام سیاسی، حاكمیت، فرهنگ، تربیت و حوزه های قرآنی می جنگند؟ و این هدف اصلی از آتش زدن قرآن است.
ای دولت ها، نسبت به قرآن و حرمت شیوه و مفاهیم اعتقادی و شرعی، تربیتی، اخلاقی و سیاسی آن غیرت داشته باشید و از آن به عنوان هدفی برای جنگ خود استفاده نكنید و علیه اسلام با دشمنان آن همكاری نداشته باشید
عیسی احمد قاسم

دسترسی سریع