پزشكیان رئیس جمهور منتخب شد

نتیجه نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد و مسعود پزشكیان رئیس‌جمهور منتخب ایران شد.

1403/04/16
|
14:06

نتیجه نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد و مسعود پزشكیان رئیس‌جمهور منتخب ایران شد.
مشاركت انتخابات 49.8 درصد شد
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات كشور، گفت: تعداد آرای مأخوذه 30.530.157 رأی است كه ترتیب نامزدهای انتخابات به شرح ذیل است:
مسعود پزشكیان: 16.384.403 رأی
سعید جلیلی: 13.538.179 رأی
سخنگوی ستاد انتخابات كشور، گفت: بر این اساس آقای مسعود پزشكیان به عنوان منتخب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود.

وی افزود: در رابطه با میزان مشاركت باید به اطلاع رسانده شود كه مبتنی بر تعداد تعرفه مصرف‌شده توسط رأی دهندگان كه برابر با 30 میلیون و 573 هزار و 931 رأی است، درصد مشاركت 49.8 است

دسترسی سریع