مردم ضمن عمل به توصیه های پزشکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند.

حضرت آیت الله نوری همدانی از مردم خواستند ضمن عمل به توصیه های پزشکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند.

1399/01/05
|
15:33

ایشان تاکید کرد: عمل به توصیه پزشکان ومتخصصین لازم و ضروریست و مسافرتی که این بیماری را منتقل کند و موجب آسیب به خود و دیگران باشد جایز نیست و توصیه می شود مردم عزیز از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.
حضرت آیت الله نوری همدانی همچنین در خصوص صله رحم و دید و بازدید های نوروری هم گفتند: مردم می توانند از روش های غیر حضوری از احوال هم مطلع شوند و نسبت به یکدیگر اظهار محبت کنند.

دسترسی سریع