اعطای تسهیلات برای نوسازی بافت پیرامون حرم‌های مطهر

برای نوسازی بافت پیرامون حرم‌های مطهر تسهیلات ارائه می شود.

1399/04/15
|
12:33

صندوق سرمایه گذاری طرح حرم ‌های مطهر 140 میلیون تومان تسهیلات نوسازی مسکن به ساکنین و مجاورین بافت پیرامون حرم های مطهر اعطا می کند.
.این بسته تشویقی با هدف حفظ هویت تاریخی و معنوی این اماکن اعطا خواهد شد .
به این ترتیب مجاورین و ساکنین فعلی محدوده هزار هکتاری اطراف حرم های مطهر در مشهد، قم، شیراز و شهرری می توانند با استفاده از این تسهیلات واحد مسکونی خود را نوسازی کنند.

دسترسی سریع