فقه و زندگی شنبه ها از ساعت 14:50 به مدت 45

رادیو معارف

فقه و زندگي

تبیین نظام تشویق وتنبیه از منظر فقه تربیتی

برنامه "فقه و زندگی" در رادیو معارف به تبیین نظام تشویق وتنبیه از منظر فقه تربیتی می پردازد

1401/06/04
|
13:44

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ انسان موجودی است كه روح خدا در او دمیده شده و استعدادهای رسیدن به كمال در درون او گذاشته شده است. این استعدادها در اثر تعلیم و تربیت صحیح شكوفا می‌شود. در این میان یكی از اصول مهم تعلیم و تربیت اصل تشویق و تنبیه است.
برنامه "فقه و زندگی" شنبه پنجم شهریور ماه 1401 با موضوع نظام تشویق وتنبیه از منظر فقه تربیتی مهمان مخاطبان خود در این رسانه دینی می شود و ابعاد فردی و اجتماعی آن را بازگو می كند.
این برنامه به تهیه كنندگی محمد حسین آزما ساعت 14:50 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
فقه و زندگی