سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

بررسی الگوی رابطه سالم همسران

برنامه" سلام زندگی" در رادیو معارف مهارتهای دلگرمی و اشتیاق بین همسران را واکاوی می کند

1399/11/27
|
10:39

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف،‌ بی شک مهارت‌های زندگی به زوج‌ها یاد می‌دهد که چگونه باعث دلگرمی هم شوند، در موقعیت‌های مختلف از هم حمایت کنند، چه تغییراتی را بپذیرند و در برابر چه چیزهایی مقاومت کنند.
به همین منظور برنامه" سلام زندگی" از 28 بهمن 99 با موضوع دلگرمی و اشتیاق در روابط همسران به روی آنتن می رود و اهمیت مهارتهای یادگیری آن را بازگو می کند.
همچنین این برنامه که با کارشناسی خانم دکتر الهام ضرابی ها تقدیم مخاطبان می شود به موضوعاتی همچون حل تعارضات خانوادگی ،‌سازگاری در خانواده و مسولیت پذیری می پردازد.
برنامه "سلام زندگی" به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود که تهیه کنندگی این برنامه را اعظم ایرانی برعهده دارد .این برنامه سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
سلام زندگی