خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

هشدار تركیه در مورد حملات اسلام‌هراسانه در غرب به شهروندانش

در پی اهانت به قرآن كریم در دو كشور اسكاندیناوی و اعتراضات در تركیه، برخی كشورهای غربی به شهروندان خود در تركیه در مورد حملات تروریستی احتمالی هشدار دادند؛ از سوی دیگر تركیه نیز به شهروندان خود در مورد حملات اسلام هراسانه در كشورهای غربی هش

1401/11/13
|
07:03

هشدار تركیه در مورد حملات اسلام‌هراسانه در غرب به شهروندانش
در پی اهانت به قرآن كریم در دو كشور اسكاندیناوی و اعتراضات در تركیه، برخی كشورهای غربی به شهروندان خود در تركیه در مورد حملات تروریستی احتمالی هشدار دادند؛ از سوی دیگر تركیه نیز به شهروندان خود در مورد حملات اسلام هراسانه در كشورهای غربی هشدار داد.
وزارت خارجه تركیه در این باره افزود: افزایش اخیر در اقدامات ضد اسلامی و نژادپرستانه نشان دهنده ابعاد خطرناك عدم تحمل مذهبی و نفرت در اروپا است.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری