خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

احزاب سیاسی دانمارك حامی اسلام‌ستیزی هستند

آخرین گزارش كمیسیون اروپا علیه نژادپرستی و نابردباری به این نكته اشاره می‌كند كه مسلمانان دانمارك به طور فزاینده‌ای، از جمله از سوی سیاستمداران احزاب مختلف به عنوان تهدیدی برای ارزش‌ها و فرهنگ دانمارك معرفی می‌شوند.

1401/11/13
|
07:03

احزاب سیاسی دانمارك حامی اسلام‌ستیزی هستند
آخرین گزارش كمیسیون اروپا علیه نژادپرستی و نابردباری به این نكته اشاره می‌كند كه مسلمانان دانمارك به طور فزاینده‌ای، از جمله از سوی سیاستمداران احزاب مختلف به عنوان تهدیدی برای ارزش‌ها و فرهنگ دانمارك معرفی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تی آر تی ،‌ در بخشی از این گزارش آمده ، سخنان تنفرآمیز علیه مسلمانان در دانمارك از حمایت پلیس به بهانه «آزادی بیان» بهره می‌برد.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری