آیین تكریم و تجلیل پنج نفر از بازنشستگان رادیو معارف

گزارش تصویری آیین تكریم و تجلیل از بازنشستگان رادیو معارف
آقایان سید حسین طبیبیان، سعید رحیمی، علی اصغر شرفی، عبدالله راضی یارعزیز و دكتر ابطحی

1401/09/10
|
10:59
دسترسی سریع