صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت (زمان پخش در توضیحات) به مدت .

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: (زمان پخش در توضیحات)

مدت برنامه: .

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

انعکاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان

شامل: خبر سراسری / اخبار کوتاه / خبر جهان اسلام

اخبار معارفی ساعت 10 و 21
اخبار کوتاه ساعت 17
خبر جهان اسلام ساعت 19
خبر سراسری ساعت 8 و 14 و 24

همکاران ما