صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تشریح راهکارهای گام دوم انقلاب

همکاران ما