صدای فضیلت 13 تیر از ساعت 17:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو معارف

صداي فضيلت

صدای فضیلت

سالروز بیست و یکمین سال افتتاح این رسانه دینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 13 تیر

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صدای فضیلت