صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17:05 به مدت 80 دقیقه

به رنگ خدا

Bootstrap Image Preview

.
در آشفته بازار معنویت گرایی و رونق بازار دنیا خواهی و رفاه وتنوع طلبی ، چاره ای نیست باید به سوی خدا هزیمت کرد و به رنگ خدا شد تا آرامش و یک رنگی و صفا به زندگی ها برگردد. برای به رنگ خدا شدن هیچ راهی وجود ندارد جز روی آوردن به قرآن و عترت. از ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000553
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 24579 / 0
  • تعداد نظرات: 8/ 0
  • پسندیده شده: 7
  • پسندیده نشده : 1