صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز نوروز از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

سلام بهار

Bootstrap Image Preview

ویژه برنامه زنده صبح ایام نوروز
این برنامه با کارشناسی دکتر علیرضا هَزارو مرتضی بهرامی خشنودی به موضوعاتی همچون آداب صله رحم، دید و بازدید، سفر و مباحث مربوطه به نوروزو ... تقدیم شنوندگان رادیو معارف می شود لازم به ذکر است ویژه برنامه زنده «سلام بهار» در فضایی مفرح و معنوی با ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000553
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0