السلام ای حقیقت جاری

امام سجاد(ع) ـ میلاد

السلام ای حقیقت جاری
روح تقوا و زهد و بیداری
سید الساجدین شهر رسول
عبد مسکین حضرت باری
روزهایت مجاهدت ایثار
نیمه شب‌هات بخشش و یاری

1399/12/29
|
15:18
دسترسی سریع