باور نداشتم که بیایی برابرم

حضرت رقیه(س) ـ ماه محرم

باور نداشتم که بیایی برابرم
امشب تویی برابرم نیست باورم
هرچند بال پر زدنم را شکسته اند
اما برای تو پریدن کبوترم
دستی نمانده حلقه کنم دور گردنت
مویی نمانده بکشی شانه برسرم...

1400/06/06
|
11:05
دسترسی سریع