چون زهر کین شراره به جان حسن گرفت

امام حسن مجتبی(ع) ـ شهادت

چون زهر کین شراره به جان حسن گرفت
زهرا به خلد گوشه بیت الحزن گرفت
بر کام آن عزیز خدا از جفا بریخت
آتش به جان آن خلف ابوالحسن گرفت
آه از دمی گه از ستم قوم بد شعار
تیر از کمان گذشت و جا بر کفن گرفت...

1400/06/22
|
21:33
دسترسی سریع