به صدا در امدن زنگ خطر جمعیت در ایران

رشد جمعیت کشور تا 20سال اینده منفی خواهد شد

به گفته کارشناسان در صورت ادامه روند کنونی حداکثر تا دو دهه اینده رشد جمعیت کشور صفر و از ان زمان رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد و شاهد کاهش جمعیت خواهیم بود

1399/02/30
|
11:35
دسترسی سریع