دین مبین اسلام در کشور رواندا در قلب قاره آفریقا

دین مبین اسلام هم اینک سریع ترین رشد را درمیان دیگر ادیان در جهان و البته آفریقا دارد.
کشور رواندا در قلب قاره آفریقا که در سالهای گذشته وقایع پر التهابی را پشت سر گذاشته شاهد رشد بی سابقه اسلام است

1399/03/18
|
13:06
دسترسی سریع