مکتب خانه های ویژه قرانی جمهوری اسلامی موریتانی

کشور جمهوری اسلامی موریتانی یکی از کشورهای افریقای شمال غربی به شمار می رود.
مردم این کشور 100 در صد مسلمان هستند و مکتب خانه های ویژه قرانی همچنان در این کشور آفریقایی فعالیت می کنند

1399/03/26
|
12:52
دسترسی سریع