سال 92 هجری قمری اسلام وارد مناطق جنوبی اروپا شد.

منطقه ای که به نام اندلس شناخته می شد و کشورهای اسپانیا و پرتغال را در بر می گیرد.
حضور مسلمانان در این منطقه منشاء شکوفایی علم و تمدن در اروپا شد. هرچندخودِ غربیها هم به این امر معترفند اما امروزه سعی دارندمظاهر این تمدن اسلامی را حذف کنند

1399/03/26
|
13:07
دسترسی سریع