پویش صاحب خانه خوب

در این روزها که در کشور شاهد افزایش افسار گسیخته اجاره بها هستیم مستاجران نیازمند حمایت و نظارت بیشتر مسئولان هستند و چشم انتظار دستان مهربانی که یاریگرشان باشد.

برخی از مالکان وموجران نیک اندیش کشور با شرکت در پویش صاحب خانه خوب با مستاجران با انصاف برخورد و کمترین میزان افزایش اجاره بها را اعمال می کنند

1399/04/15
|
11:51
دسترسی سریع