32میلیون کاربر بازی های رایانه ای در کشور

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کاربران ایرانی این بازی ها به 32 میلیون نفر افزایش پیدا کرده اند که به طور متوسط 93 دقیقه در روز بازی می‌کنند.

کارشناسان با تاکید بر تولید محتوای مناسب ایرانی اسلامی برای بازی های رایانه ای نسبت به آسیب های جسمی ،روحی و اجتماعی اعتیاد به این بازی ها هشدار می دهند

1399/07/12
|
10:04
دسترسی سریع