غسالان جهادگران گمنام روزهای کرونایی

در حالی که غسالان یکی از سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند، اما این شغل تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا ناشناخته و گمنام بود که شیوع این بیماری ارزش کار جهادی آنان را بیشتر مشخص کرد.

زنان و مردان غسالخانه، همپای پرستاران، پزشکان و کادر درمان، خیلی سخت با کرونا جنگیده‌اند

1399/07/13
|
09:44
دسترسی سریع