مرکز اسلامی شهر کوکیمبو در شیلی

شیلی کشوری در آمریکای جنوبی است که مسلمانان در این کشور در اقلیت قرار دارند

بیشتر اقلیت مسلمان شیلی در «سانتیاگو» پایتخت این کشور زندگی می‌کنند و تعدادی انجمن خیریه،‌ مراکز و مدارس اسلامی در این کشور وجود دارد.

1399/11/28
|
11:19
دسترسی سریع