مسجد«الحسینی» قدیمی ترین مسجد ساخته شده در اردن است

مسجد«الحسینی» قدیمی ترین مسجد ساخته شده در اردن است که از نظر تاریخی و سیاسی برای مردم این کشور اهمیت دارد.

منابع تاریخی نشان می دهد که این مسجد نزدیک به 14 قرن پیش در مرکز امان ساخته شده است

1399/12/25
|
13:10
دسترسی سریع