پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

آخرت حیوانات

"و إذا الوحوش حشرت" به چه معنا است؟ مگر حیوانات هم آخر و عاقبت دارند؟

1398/09/11
|
08:46
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا