پرسمان قرآنی شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان قرآني - جلال شاه محمدي

درباره آیه 36 سوره توبه

درباره آیه 36 سوره توبه / ماه ها و ستم به خویشتن

پرسمان قرآنی
14030409
حجت الاسلام حمید ملكی
پرسمان ملكی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ قرآنی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام ملكی
استاد ملكی
دكتر ملكی
مشاور قرآنی

1403/04/17
|
16:55
دسترسی سریع
پرسمان قرآنی - جلال شاه محمدی