صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

در برخی آیه های قرآن آمده که اگر شما به این آیات عمل نکنید به آیات قرآن ظلم کرده اید مگر ما قرآن را که می خوانیم و به آن عمل کنیم نفعی برای آیات قرآن دارد لطفا توضیح دهید.

مرتبط با این