پرسمان قرآنی شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان قرآني - جلال شاه محمدي

چگونه ممکن است قرآن مورد تحریف قرار نگرفته باشد؟

هزار و چهارصد سال از نزول قرآن می گذرد. چگونه ممکن است در طول این همه سال قرآن مورد تحریف قرار نگرفته باشد؟

1399/04/09
|
08:56
دسترسی سریع
پرسمان قرآنی - جلال شاه محمدی