صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 6:40 به مدت 25 دقیقه

هر کس نیاز خود را مخفی کند خدا او را بی نیاز می کند

مرتبط با این