رضا هدایت فر

حوزه تخصصی: گویندگی

.

رضاهدایت فر گوینده ارشد رادیو معارف متولدفروردین 1346در شهر قم
دیپلم علوم تجربی دبیرستان امام صادق(ع)قم
درسال 1370 رشته كارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه تهران پذیرفته شدم
ازسال 1368 افتخارداشتم درآموزش وپرورش بعنوان معلم مشغول به كارشوم.
همكاری من بارادیو به سال 1376 برمی گردد كه بعنوان گوینده ومجری كارخودم رو آغاز كردم
طی این سالها رتبه های مختلفی رو درحوزه گویندگی واجرا كسب كردم
ازجمله مجری برترچهارمین جشنواره برنامه های رادیویی با برنامه تاجمعه ظهور
نفربرگزیده جشنواره نماز
كاندیدای بهترین گویندگی درجشنواره رسانه واقتصاد
وبارهاتقدیرشده بعنوان بهترین مجری برنامه های مناسبتی وگوینده نمونه پخش
البته سابقه همكاری باسیمای مركزقم بعنوان مجری برنامه های افطارماه مبارك رمضان وبرنامه ویژه محرم دارم!
وگویندگی متن دههابرنامه تلویزیونی ومستند درشبكه های جهانی ثامن و ولایت
گویندگی ترجمه قرآن كریم ونهج البلاغه
وسالها اجرای برنامهای سحروافطار رادیو معارف وبرنامه های زنده باموضوعات اخلاقی،اجتماعی ومعارفی از جمله برنامه زنده "صبح روشن"

دسترسی سریع