حسن توكلی زاده

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی و نویسندگی

.

متولد 1352، دانش آموخته كارشناسی زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی كارشناسی ارشد ادبیات

دی ماه 1376 وارد رادیو شدم.

حوزه كاری اینجانب تهیه كنندگی و نویسندگی می باشد.

نویسندگی و تهیه كنندگی برنامه های تاآسمان / داستان هفته / چراغ مطالعه / كتیبه / صدای كتاب / كتاب شب / در حریم راز و لحظه های اجابت نمونه ای از برنامه های تولیدی اینجانب است.
نویسنده و تهیه كننده برتر در چند دوره جشنواره بین المللی رادیو و سه دوره جشنواره كتاب و رسانه از جمله افتخارات اینجانب در مدت حضور در رادیو به شمار می رود.

دسترسی سریع