امیر عباس خاقانی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

.

اینجانب امیر عباس خاقانی متولد هشتم اسفند 1357 شهر مقدس قم و دارای مدرك لیسانس حسابداری

ورودم به رادیو معارف و خدمت به معارف دینی از آبان 1380 است
پیشینه برنامه سازی بنده ، عبارت است از
جنگ معارفی شبستان، گنجینه ( معرفی كتاب)شاهد ( آشنایی با سیره و مرام شهدا)
ترنم ( برنامه ادبی بارویكرد مولفه های شعر آیینی)حیات طیبه ( آشنایی با سیره و مرام علمی و عملی علما ی مرحوم )
همسایه ( گفتگویی صمیمی با چهره های شاخص در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و ..... )
نینوا ( ویژه برنامه ادبی پیرامون شعر آیینی در دهه اول ماه محرم ).
میعاد ( برنامه ای كه درباره فضایل حضور در نماز جمعه است).
همچنین بنده در ویژه برنامه های انتخاباتی،مناسبتهای مذهبی و ملی و برنامه های لحظه های سال تحویل در بسیاری از مواقع به عنوان تهیه و سردبیر در خدمت شنوندگان رادیو معارف هستم.

دسترسی سریع