مجید گلشیری

حوزه تخصصی: گویندگی

.

مجید گلشیری هستم متولد اول فروردین 45
دارای مدرك كارشناسی ارشد ارتباطات و در حال حاضر مدیر گروه آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی قم.
با شروع مركز قم فعالیت خودم رو با گزارشگری برنامه سلام بامدادی شروع كردم و از سال 82 وارد رادیومعارف شدم و اجرای برنامه های تولیدی و زنده را داشتم مانند پرمخاطب "ارمغان"
همچنین اجرای برنامه های "صمیمانه"، "همای رحمت"، "رو به خورشید"، "شفا"،" دانشجو" و بسیاری از ویژه برنامه های ملی و مذهبی بر عهده بنده بوده است

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع