امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو

13 آبان ـ روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز

امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو،
خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو
‌ای ز شرار ستم شعله به عالم زده،
امن و امان جهان یکسره بر هم زده
بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی،
آتش بیداد تو صاعقه‌ی غم زده
ثروت انبوه تو خون دل توده‌هاست،
کین تو بر سینه‌ها دشنه ماتم زده

1400/08/12
|
09:20
دسترسی سریع