غم آتیش درد دلامو تو که نمی دونی رضا جانم

فاطمه معصومه(س) ـ وفات

غم آتیش درد دلامو تو که نمی دونی رضا جانم
غم چشمه ی اشک چشامو کسی نمیدونه رضا جانم
دیدی آخرشم نرسیدم آخرش داداشمو ندیدم
تو فراق تومن چی کشیدم توکه نمیدونه رضا جانم
کسی نمی دونه رضا جانم
بیا که تو دام غم اسیرم
..

1400/08/25
|
07:35
دسترسی سریع