یارا تو چرا نظر نداری

اشعار ـ اخلاقی و عرفانی

یارا تو چرا نظر نداری
بر این همه شور و بی قراری
تا چند در آرزوی دیدار
اشکم ز مژه شود پدیدار...

1400/09/01
|
13:15
دسترسی سریع