شرکت ژاپنی راهنمای گردشگری حلال منتشر می‌کند.

شرکت ژاپنی برای تشویق حضور بیشتر مسلمانان در این کشور، راهنمای گردشگری حلال را منتشر می‌کند.

1398/09/20
|
14:59

در این راهنما رستوران‌های مناسب مسلمانان در ژاپن معرفی و اطلاعات ویژه‌ای به مسلمانانی ارائه می‌دهد که به دلایل مذهبی باید از محدودیت‌های غذایی پیروی کنند.

گردش مالی بازار گردشگری مسلمانان در سال 2015 در حدود 151 میلیارد دلار‌ بوده که 11,2 درصد از بازار جهانی را شامل می‌شود
پیش بینی شده تا سال 2021 این میزان به 243 میلیارد دلار افزایش یابد.
در سال‌های اخیر تعداد زیادی از مسلمانان برخی از کشورهای آسیایی، ژاپن را به عنوان مقصد گرشگری خود انتخاب می‌کنند.

دسترسی سریع