بررسی راهکارهای جدید برای اعزام زائران به اعتاب مقدسه

رئیس سازمان حج و زیارت از بررسی راهکارهای جدید برای اعزام زائران به اعتاب مقدسه خبر داد

1399/07/22
|
14:05

آقای رشیدیان گفت: در شرایط کنونی نمی توان از روش های قبلی برای اعزام زائر به سوریه و عراق استفاده کرد و باید با بهره گیری از ظرفیت دفاتر کارگزاری و بخش غیردولتی بسترهای زیارتی برای جذب و اعزام زائر فراهم شود.

دسترسی سریع