آلمان مجوز پخش اذان از مسجد شهر کلن را صادر کرد

شهر کلن آلمان از این پس اجازه می دهد تا موذن با خواندن اذان از مسجد اصلی شهر هفته ای یکبار مسلمانان را به برپایی نماز جمعه دعوت کند.

1400/07/21
|
10:54

کاتیا رویتر، سخنگوی شورای شهر گفت هر جمعه موذن پنج دقیقه برای گفتن اذان که از بلندگوهای مسجد پخش می شود زمان خواهد داشت.

این طرح به مدت دوسال برای ارزیابی از سوی شورای شهر اجرا خواهد شد. کاتیا رویتر می گوید مسجد اصلی کلن باید برای مجوز ویژه درخواست صدای موذن اقدام کند.

دسترسی سریع